SWAROVSKI LUXURY:RING DOMED FUCH/CRY/ROS 52 5412038

SWAROVSKI LUXURY:RING DOMED FUCH/CRY/ROS 52 5412038

Regular price $199.00

Swarovski ring size 52